Kapadokya Güvercinlikler

Kapadokya’nın Güvercinlikleri

Kapadokya’nın, kayalara oyulmuş kilise, manastır ve yeraltı yerleşimlerinin yanı sıra bir başka özelliği de çok sayıda ziyaretçinin farkına bile varmadığı peribacalarının ve vadilerin üst kısımlarına inşa edilen güvercinliklerdir. Eski Yunan mitolojisinde güzellik ve aşk tanrıçası olan Afrodit’i (Venüs) temsil eden güvercinden, kutsal kitaplarda sık sık bahsedilmektedir. Güvercin ile ilgili ilk dini bilgiler Tevrat’ta yer alır. […]

Kapadokya Sivil Mimari

Kapadokya Sivil Mimarisi

19. yüzyıl Kapadokya evleri yamaçlara, ya kayaların oyulması suretiyle ya da kesme taştan inşa edilmişlerdir. Bölgenin tek mimari malzemesi olan taş, yörenin volkanik yapısından dolayı ocaktan çıktığında yumuşak olduğundan çok rahat işlenebilmekte ancak hava ile temas ettikten sonra sertleşerek çok dayanıklı bir yapı malzemesine dönüşmektedir. Kullanılan malzemenin bol olması ve kolay işlenebilmesinden dolayı yöreye has […]

Tarihi Dönemlerde Kapadokya

Tarihi Dönemler

Protohitit-Asur Ticaret Kolonileri Çağı (M.Ö.3000-1750) Anadolu Eski Tunç Çağı’nda madencilikte doruk noktasına erişmiştir. Özellikle çağın son evrelerinde en büyük gelişim Orta Anadolu’nun kuzeyinde gözlenmiştir. M.Ö. 2000-1750 yılları arasında Kuzey Mezopotamya’da yaşayan Asurlu tacirler Anadolu’da ticari koloniler kurarak ilk ticaret örgütünü oluşturmuşlardır. Bu ticaretin merkezi Kayseri’deki Kültepe, Kaniş-Karum’dur (Karum: Ticaretin yapıldığı pazar yeri). Belgelerde adı geçen […]

Kapadokya Selçuklu Eserleri Mimarisi

Kapadokya Selçuklu Eserleri & Mimarisi

Anadolu Selçukluları’nın parlak döneminde Selçuklu Sultanları, yerleşim yerlerini düzenli bir yol şebekesi ile birbirine bağlatmışlar, köprüler, kaleler, hanlar, kervansaraylar, medreseler, camiler ve türbeler yaptırmışlardır. Bunlar daha çok sultan, vezir ve zenginlerin yönlendirdiği vakıflar tarafından inşa edildiğinden sürekli olarak gelirleri bulunmaktaydı. Selçuklular Arap ve İran sanat ve kültüründen büyük ölçüde etkilenmelerine karşın kendilerine özgü sanat anlayışına […]

Eski Gümüşler Manastırı Niğde

Eski Gümüşler Manastırı – Niğde

Niğde’nin yaklaşık 8 km. kuzeydoğusunda eski Andaval yolunun karşısında, Niğde-Kayseri karayolunun 4. km. içerisindeki Gümüşler kasabasında bir kaya manastır- kilisedir. 10. yüzyılda yapılmış manastıra tonozlu bir kapıdan girilir. Manastır avlusunun batı, güney ve doğusunda kaya oyma mekanlar, kuzeyinde ise kilise yer alır. Kilise kapalı haç planlı, merkezi kubbeli, dört sütunlu, çapraz tonozlu, üç apsislidir. Sahneleri: […]

Aksaray Kapadokya

Aksaray

Hasandağ’ın eteklerinde geniş bir ova üzerine Anadolu’yu doğudan-batıya, güneyden-kuzeye bağlayan ana yolların kesiştiği noktada bulunan Aksaray, özellikle Roma Dönemi’nde önemli bir şehir olup, adını Kapadokya Krallarından Archelaos’tan almıştır. 11. yüzyılda Selçukluların egemenliğine geçen şehrin adı “Aksaray” olarak değiştirilmiştir. Şehir merkezindeki en eski Selçuklu eseri olan Eğri Minare (Kızıl Minare) Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat’ın babası Sultan […]

Nevşehir Yeraltı Şehri

Nevşehir

Antik dönemde adı Nyssa olan Nevşehir’in Osmanlı imparatorluğu zamanındaki adı Muşkara idi. Osmanlı Padişahı III. Ahmet’in damadı ve sadrazamı olan İbrahim Paşa (1660-1730) doğup büyüdüğü yer olan Nevşehir’e ilgi göstermiş, Ürgüp’e bağlı 18 haneli küçük bir köy olan Muşkara’da camiler, çeşmeler, okullar, imaretler, hanlar ve hamamlar yaptırmış, adını da ‘Nevşehir’ olarak değiştirmiştir. Damat İbrahim Paşa […]

Mustafapaşa Sinasos

Mustafapaşa (Sinasos)

Ürgüp’ün 6 km. güneyinde yer alan Mustafapaşa, (eski adıyla Sinasos) 20. yüzyılın başlarına kadar Ortodoks Rumların yaşadığı bir kasabadır. 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarına tarihlenen eski Rum evleri oldukça zengin taş işçiliği gösterirler. Mustafapaşa’nın batısında yer alan Gömede Vadisi jeomorfologik açıdan Ihlara Vadisi’nin küçük bir benzeridir. Ihlara Vadisi’nde olduğu gibi kaya oyma kiliselere, […]

Tatlarin Yeraltı Şehri

Tatlarin Yeraltı Şehri

Yeraltı Şehri Nevşehir ili, Acıgöl ilçesinin 10 km. kuzeyinde, Tatlarin kasabasının ‘Kale’ olarak adlandırdığı tepesinde yer alır. Yeraltı şehri ilk olarak 1975 yılında tespit edilmiş, 1991 yılında ziyarete açılmıştır. Kale mevkiinde yeraltı yerleşimlerinin dışında pek çok kilise bulunmakta, ancak bunların büyük bir bölümü doğal nedenlerle yıkılmıştır. Asıl giriş kapısı yıkılmış olan yeraltı şehrine batı yönündeki […]